Henry Steffens

Kort stukje over mezelf:

Ik ben Henry Steffens, 54 jaar en geboren in Den Haag, opgegroeid in Voorburg en nu woonachtig in Leidschenveen Den Haag. Ik ben getrouwd met Marina en samen hebben wij een fantastisch gezin met 3 kinderen, schoonzoon en schoondochter en 3 heerlijke kleinkinderen. Mijn dochter Mandy verwacht begin februari ons 4e kleinkind. Een geweldig voorruitzicht!

Naast mijn werk voor het UWV Werkbedrijf verricht ik nog diverse (vrijwillige) nevenwerkzaamheden en ben ik als vrijwilliger in uiteenlopende functies actief voor RKAVV waarvan 7 jaar als voorzitter. Op dit moment ben ik projectleider in de verbouwingscommissie kantine en het buurthuis van de toekomst. Ik vertegenwoordig RKAVV binnen de LBC, ben coördinator van een kantineploeg en heb zitting in de sponsorcommissie. Bij de thuis- en uitwedstrijden van ons vlaggenschip ben ik altijd trouw supporter en vertegenwoordig ik mede de club.

Mijn verbinding met sport:

Ik heb zelf jarenlang gevoetbald, zowel op het veld als in de zaal. Dit begon bij DEVJO gevolgd door de Marine. Toen mijn zoon Robin ging voetballen bij RKAVV ben ik hier ook gaan voetballen. Ik was niet echt een supertalent en heb mijn maatschappelijke carrière en studie altijd voorrang gegeven.

Sporten en bewegen is belangrijk. Het verenigingsleven geeft in de opvoeding van kinderen echt iets mee in hun ontwikkeling. Ik vind dat sport voor iedereen, uit alle lagen van de maatschappij, toegankelijk moet zijn.

De reden dat ik in de jury zit:

In 2014 ben ik door de gemeente gevraagd om zitting te nemen in de kopgroep ‘sport en bewegen’. In deze kopgroep zitten uiteenlopende bestuurders van sportverenigingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties, welke samen met o.a. beleidsbepalers van de gemeente vorm, inhoud en ontwikkeling hebben gegeven aan een nieuwe sportvisie. Ik heb mij er altijd hard voor gemaakt dat de sportprijs weer in ere hersteld werd. Een gemeente moet trots zijn op al haar sporters en deze jaarlijks eren voor (hun) behaalde prestaties. Het lag dan ook enigszins voor de hand dat ik in 2016 werd gevraagd als jurylid.

Mijn doel voor de sportprijs:

Sport verbroederd en verbind! Je presteert, support en inspireert elkaar waarbij het plezier altijd voorop staat, ongeacht het niveau. Binnen een vereniging is vaak een sociale en maatschappelijke cohesie wat kan helpen bij het vinden van werk of een opleiding, maar ook bij het tegengaan van eenzaamheid. Er worden vaak duurzame vriendschappen gesloten. Daarom is sporten is belangrijk.

Naar de sporters in Leidschendam Voorburg draag ik uit:

Kies een sport uit welke je leuk vind en heb vooral veel plezier. Blijf altijd sportief en heb respect voor elkaar. Zonder normen en waarden geen gezond sportklimaat. Om te kunnen sporten zijn (veel) vrijwilligers nodig. Zonder vrijwilligers geen sportverenigingen! Kijk eens of je naast het sporten een taak kunt doen, alleen of samen met je team. Mijn ervaring is dat dit echt leuk en erg leerzaam is!