De vrijwilligersprijzen zijn onderverdeeld in vier categorieën:

  • Individuele vrijwilliger

  • Jonge vrijwilliger tot 25 jaar

  • Vrijwilligersorganisatie

  • Onbeperkte topper

Individuele vrijwilliger

Ruud van der Meulen | Stichting Buddy Netwerk

Ruud zet zich al 17 jaar in voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Als buddy bezoekt hij zijn maatjes elke week voor een kop koffie, een praatje, een wandeling. Hij sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van zijn maatje, hij luistert, bemoedigt, motiveert en activeert.

Met zijn wekelijkse bezoekjes bezorgt hij zijn maatjes een fijn moment in de week, een moment waar zijn maatjes naar uitkijken. Zijn huidige maatje zit al klaar met de koffie en de koekjes als Ruud aankomt. Ruud wist hem bij zijn eerste bezoek al te motiveren om een stukje met de rollator te gaan wandelen. Zijn maatje heeft veel te vertellen, maar hij krijgt niet veel bezoek.

Lees verder

Ook zijn andere maatje kan haar verhaal bij Ruud kwijt, ze kan ook haar zorgen met hem delen. Ruud biedt haar een luisterend oor, maar ze kunnen ook samen lachen. Ze hebben dezelfde humor en dezelfde interesses. Tijdens de eerste lockdown bracht Ruud zijn maatje regelmatig een warme maaltijd. Dat is Ruud ten voeten uit: altijd bereid om iets extra’s te doen!

Ruud is op een rustige en prettige manier aanwezig, hij beweegt mee met zijn maatjes maar weet hen ook te motiveren. Hij kijkt naar wat (nog) wel kan. Hij gaat graag in gesprek met zijn maatjes over wat ze nodig hebben en wat hij hierin kan betekenen. Hij houdt daarbij goed contact met familieleden of mantelzorgers.

Op dit moment heeft Ruud vier maatjes en geeft hij sommige maatjes nog nazorg die meer dan een jaar Buddyzorg nodig hebben.

Sohad Al Shalabi | Het Ruilhuis

Sohad werkt als vrijwilliger bij het Ruilhuis en zorgt ervoor dat alle donaties van kinderkleding en speelgoed keurig worden gesorteerd, zodat minder bedeelde gezinnen in onze gemeente kledingpakketten kunnen krijgen. Tijdens de eerste lock-down heeft zij op natuurlijke wijze de leiding genomen zodat deze activiteiten toch konden doorgaan.

Sohad is een aantal jaren geleden gevlucht uit Syrië en heeft haar integratie in Nederland niet als vanzelfsprekend ervaren. Toch is ze niet bij de pakken neer gaan zitten en heeft zij zich ingezet voor de maatschappij. Dat was niet altijd even makkelijk als alleenstaande moeder van 5 kinderen.

Lees verder

Sohad is in 2017 bij Sport en Welzijn begonnen als vrijwilliger. Zij vervulde een actieve rol in de wereld keuken en zag deze mogelijkheid om naast het participeren ook aan haar Nederlandse taal te werken. In 2019 heeft zij de overstap gemaakt naar het Ruilhuis. Dit betreft een uitgifte punt van kinderkleding, kinderspullen en speelgoed, dit is ontstaan vanuit een burgerinitiatief. Het Ruilhuis is gevestigd in de Waterlelie naast het Spel en Opvoedpunt.

Sohad heeft het Ruilhuis omarmd en zorgt dat de donaties keurig gesorteerd worden en zo nodig verstrekt worden aan bewoners van Leidschendam Voorburg die niet in staat zijn de kleding op te kunnen halen, ze doet dit met 2 vrijwilligers die zijn aangesteld om haar te ondersteunen in het gehele proces. Ze hebben de hulpverlening een grote dienst bewezen en daarmee ook de minder bedeelde gezinnen, door kledingpakketten te maken.

Toen de maatregelen het toelieten ontving zij 3 keer in de week bezoekers die zij op een zeer vriendelijke en empathische wijze heeft ondersteund met het uitzoeken van spullen.

Kortom: Sohad is voor SenW een zeer waardevolle vrijwilliger die wij graag helpen zich verder te ontwikkelen. Ze verdient het om in het zonnetje te worden gezet en om anderen te inspireren.

Lieke Muller | Buurt Preventie Team

Lieke zet zich als coördinator van het BuurtPreventieTeam in voor de veiligheid en leefbaarheid langs de Noordsingel in Leidschendam. Het woongenot en het welbevinden van haar directe buren houdt zij goed in de gaten. Daar waar zij kan zal zij het niet nalaten om haar hulp aan te bieden.

Toen afgelopen jaar de autobranden in wijken Prinsenhof, Amstelwijk en de Heuvel volop brandden nam Lieke het initiatief om met enkele buren ’s nachts door de wijk te wandelen in de hoop de brandstichter af te schrikken. Om dat veilig en gecoördineerd te kunnen doen had zij ook nauw contact met de politie. Ook beheert ze verschillende appgroepen die ze stuk voor stuk ook nog eens goed bij weet te houden. Lieke heeft zich op persoonlijke titel veel bezig gehouden met de brandstichtingen die de wijk teisterden. In die hoedanigheid heeft ze aan diverse media interviews gegeven, ingesproken bij het spoeddebat van de Raad en is ze via Social Media de dialoog aangegaan met diverse partijen om de zorgen van de vele buurtbewoners die zij spreekt kenbaar te maken.

Lees verder

Binnen het BuurtPreventieTeam heeft Lieke sinds kort de rol van coördinator op zich genomen. In die hoedanigheid heeft ze contact met diverse partijen binnen de buurt, gemeente, politie en andere stakeholders. Vanuit haar rol binnen het BPT is ze actief mensen gaan benaderen om zich aan te sluiten.

Verder beheert Lieke al jaren de Facebookgroep De Heuvel – Leidschendam. Hierop weet ze ook regelmatig nieuwsfeiten te plaatsen. Ze heeft actief contact gezocht met partijen die ook van dit platform gebruik zouden kunnen maken in hun communicatie naar de bewoners en geïnteresseerden van De Heuvel.

Jonge vrijwilliger tot 25 jaar

Vipushan Perinbanathan | Stichting IBCE

Vipushan is vrijwilliger bij Stichting IBCE. IBCE ondersteunt kinderen van migranten-gezinnen en statushouders. Vipushan heeft vanaf zijn 10de jaar huiswerkbegeleiding bij IBCE gevolgd en nu is hij 19 jaar en zelf één van de huiswerkbegeleiders. Hij ontwikkelde een online programma om te gamen met de jongeren in deze corona tijd.

Vipushan is een rolmodel voor de leerlingen en een geweldige huiswerkbegeleider. Wij vinden het heel bijzonder dat Vipushan veel tijd besteedt aan het helpen van kinderen. Hij is betrokken en vindt het belangrijk dat jonge kinderen extra geholpen worden om zelf ook goede kansen te krijgen in het onderwijs en later in onze maatschappij.

Lees verder

Verder vindt hij het belangrijk dat behalve dat de kinderen geholpen worden met leerwerk en huiswerk ook nog leermethodes en werkmethodes meekrijgen zodat ze ook buiten de huiswerkbegeleiding goed hun huiswerk kunnen maken en goed voor de toetsen kunnen leren. Hij is heel serieus en volgt nu de opleiding Bio-informatica aan de Hogeschool in Leiden.

Vipushan werkt als vrijwilliger bij Stichting IBCE. Deze stichting ondersteunt kinderen (en hun ouders) van migranten gezinnen en statushouders.

Sander Kruijt | Volleybalvereniging Volevo

In zijn rol als zaalwacht is Sander belangrijk zodat de wedstrijden op tijd kunnen beginnen, de tegenstanders weten waar ze moeten zijn, de scheidsrechters op elk veld aanwezig zijn en dat de uitslagen op tijd en digitaal zijn ingevuld.
Sander doet samen met Henk Scheermeijer (80 jaar) de zaalwacht.

Sander is zeer betrouwbaar, meedenkend en altijd stipt op tijd en aanwezig. Een gouden kracht voor elke vrijwilligersorganisatie.

Lees verder

Tijdens de overgang van GSC en VVH naar Volevo zijn er meerdere strategische sessies geweest waarin wij als bestuur vrijwilligers vragen om mee te denken hoe onze nieuwe vereniging Volevo eruit moet komen te zien. Sander was bij deze sessies altijd van de partij. Het is belangrijk dat de jeugd zich ook goed vertegenwoordigd voelt binnen een vereniging.

Sander speelt zelf in het H2 team en het is zeer waardevol dat hij zijn ervaring en speelplezier deelt met de jeugd. Hij is een voorbeeld voor hun omdat Sander op deze manier laat zien door hard te werken, je later in een hoog team kan komen te spelen. Ook laat hij aan hun zien dat het belangrijk is om ook je steentje bij te dragen als vrijwilliger binnen een sportvereniging. Daarnaast laat hij zien dat hij een sociaal netwerk binnen de vereniging opbouwt. Dus maatschappelijke normen en waarden bijbrengen. Elke wedstrijd moet een scheidsrechter hebben en Sander vindt dit leuk om te doen en laat hiermee zien dat het echt niet eng is om te fluiten.

Femke Bulthuis | Tafeltennisvereniging VVV

Femke is een betrouwbaar persoon die elke week klaar staat voor de kinderen. Ze is jong en gemotiveerd en daarom een goed voorbeeld voor de kinderen.
Femke traint de jeugd en weet de kinderen echt te motiveren, de kinderen vinden het leuk om naar de training te komen.

Femke is trainer van de jeugd, elke maandag en vrijdag van 17.00 tot 20.00 (exclusief voorbereidings- en opruimtijd) traint zij de beginnende en gevorderde jeugdleden. In 2020 zijn vanwege Covid echter niet alle trainingen doorgegaan. Maar al snel kwam het idee om buiten tafeltennis trainingen te gaan organiseren. Wat natuurlijk best lastig kan zijn met de wind en het lichte balletje.
En zoals gezegd: de kinderen vinden haar trainingen echt leuk. Mede dankzij haar zijn er diverse kinderen bij VVV komen spelen, omdat ze vanwege de goede verhalen van vriendjes of klasgenootjes ook weleens willen komen kijken. Het aantal jeugdleden is zeer gegroeid sinds dien.
Er komen zelfs mails binnen van ouders waarvan hun kind voor het eerst is geweest en die zeggen dat hun kind de training van Femke zo leuk vond en daarom graag nog eens wilt komen.

Vrijwilligersorganisatie

Hospice Het Vliethuys

Het hospice biedt een gastvrij verblijf voor mensen met een beperkte levensverwachting voor wanneer zorg thuis niet meer toereikend is. Het hospice is een echte vrijwilligers organisatie waarbij opgemerkt mag worden dat de vrijwilligers ondanks Corona steeds zijn blijven komen. Het hospice bestaat in 2021 20 jaar.

We hebben een vrijwilligersbeleid waarbij er veel aandacht is voor de individuele vrijwilliger. Vrijwilligers kunnen een basiscursus en landelijke training volgen. Verder is er jaarlijks een activiteit om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, een cadeautje met verjaardagen en door het jaar heen activiteiten.
Wij zijn heel trots op onze vrijwilligers, zonder vrijwilligers kan het Hospice niet bestaan. Ze verdienen deze erkenning, het zou een kroon op het werk van onze vrijwilligers zijn om deze prijs te mogen ontvangen.

Stichting Duivenvoorde

De vrijwilligers van Stichting Duivenvoorde gaan tijdens de lockdown gewoon door. Ze laten zich niet uit het veld slaan door het om zich heen grijpende virus. En wat een mooie initiatieven zijn er ontstaan.

Vanaf het begin van de 1e lockdown, ontstonden er allerlei mooie initiatieven, geïnitieerd door de vrijwilligers.

Het meest opvallende initiatief was het Duiventil Team, een groep vrijwilligers die geheel belangeloos patat gingen bakken voor onze huurders en dit ook aan huis gingen bezorgen. Er werden sponsoren gezocht, een deal gemaakt met een aardappelhandelaar en de groep aan vrijwilligers groeide.

Lees verder

Want er moest natuurlijk veel werk verzet worden om van een mud aardappelen te komen tot een heerlijk vers gebakken patatje: aardappelen kopen bij de boer, aardappelen schillen, snijden, voorbakken, afbakken en vervolgens verpakken en thuisbezorgen. Allemaal handenarbeid en alleen maar mogelijk door de inzet van dit vrijwilligersteam.

En door de gulle sponsors, kon er naast patat ook een snack gebakken en bezorgd worden. En dat elke week!
Dit initiatief stond niet op zichzelf, andere vrijwilligers bleven actief met het bemannen van de receptie, en elke woensdag werd er een wereldtafel maaltijd op tafel getoverd.

Een draaiorgel zorgde voor een vrolijke muzikale noot, tussen alle sombere nieuwsberichten door.
Onze vrijwilligers zijn goud waard, zonder onze hardwerkende vrijwilligers zou Stichting Duivenvoorde niet hetzelfde zijn. En daar zijn wij trots op! Vrijwilligers bedankt!

Home-Start Leidschendam-Voorburg

Home-Start is een programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte, alledaagse opvoedvragen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ouders vriendschappelijke en praktische ondersteuning bij het opvoeden van kinderen. Het centraal zetten van de vraag van de ouders, gelijkwaardigheid, tijd en aandacht zijn een van de uitgangspunten.

Behalve in Leidschendam-Voorburg is Home-Start in nog 160 gemeenten actief. Een vrijwilliger bezoekt het gezin een dagdeel per week. De vrijwilliger heeft zelf ervaring met het opvoeden van kinderen en heeft de voorbereidende training voor vrijwilligers gevolgd. Home-Start Nederland is van mening dat preventie en het vroegtijdig inzetten van de ondersteuning van groot belang is. Het doel is om kleine vragen klein te houden en niet te laten uitgroeien tot grote problemen.

Lees verder

Home- Start Leidschendam- Voorburg ondersteunt met een betrokken, deskundig en enthousiast team ruim 30 gezinnen op jaarbasis. Voor gezinnen is deze vorm van ondersteuning ontzettend waardevol en belangrijk. Een luisterend oor, iemand die speciaal tijd voor je vrij maakt en er gewoon zijn voor iemand kan al zoveel betekenen. Niet voor niets zeggen gezinnen dat de vrijwilliger hen niet alleen tot steun is, maar dat er ook een mooie, warme vertrouwensband ontstaat die zo ontzettend waardevol is. Zo vertelde ooit een ouder dat wanneer de vrijwilliger bij haar was, dat haar lontje korter werd naar de kinderen toe. Ze had meer rust over zich als de vrijwilliger er was. Of dat een moeder zei dat de vrijwilliger een tweede moeder voor haar was geworden. Een ander mooi compliment is dat de moeder dankbaar was voor de hulp van de vrijwilliger in de tijd dat ze het zo lastig had en veel spanning en stress ervaarde.

Vrijwilligers van Home- Start zijn een grote steun voor gezinnen met opgroeiende kinderen. Ze zetten het gezin weer in hun eigen kracht, zodat het gezin weer zelf verder kan.

Onbeperkte topper

Caitlen Mellor

Caitlen hockeyt vanaf jonge leeftijd bij Cartouche. Eerst in een regulier team, maar door fysieke problemen gedwongen heeft zij de overstap gemaakt naar het LG hockey (hockey voor spelers met een lichamelijke beperking).
Naast trainster bij het LG-team is zij ook actief als vrijwilliger bij de scouting.

Helaas was ook het LG-hockey fysiek niet meer mogelijk en in 2019 heeft Caitlen de beslissing moeten nemen om definitief te stoppen met actief hockeyen.

Maar zij is weer terug bij het LG-team! Inmiddels is zij een enthousiaste (keepers)trainster.
Ze heeft het moeilijk, haar toekomst is onzeker, maar ze kan ook vooruitkijken en positief zijn. Door haar eigen ervaringen kan ze de LG-spelers goed begeleiden en opvangen. Wanneer het met een speler even niet zo lekker gaat, dan begrijpt Caitlen die frustraties heel goed. Elke keer lukt het haar de speler op te peppen en wordt er weer enthousiast mee gehockeyd!