Criteria per categorieën en algemene spelregels Vliet Awards

Sporter van het jaar

 • Hij/zij is ouder dan 18 jaar.
 • Woonachtig en/of is lid van een vereniging uit Leidschendam-Voorburg
 • Aansprekende prestatie op regionaal, landelijk of internationaal niveau, Dit hoeft niet per se een kampioenschap te zijn, maar het deel uitmaken van een selectie(team) kan meewegen bij de aanmelding van kandidaten.
 • Ook sporters die zich in de tijden van covid-19 op een bijzondere manier hebben ingezet voor de sport in het algemeen of voor een vereniging/club kunnen worden voorgedragen.

Sportteam van het jaar

 • Het team is lid van een vereniging uit Leidschendam-Voorburg.
 • Aansprekende prestatie van een team op regionaal, landelijk of internationaal niveau. Dit hoeft niet per se een kampioenschap te zijn, maar een bijzondere sportprestatie als team kan meewegen bij de aanmelding van kandidaten.
 • Ook sporters die zich in de tijden van covid-19 op een bijzondere manier hebben ingezet voor de sport in het algemeen of voor een vereniging/club kunnen worden voorgedragen.

Sporttalent van het jaar

 • Het talent van het jaar is een overkoepelende prijs die zowel op het gebied van sport als op het vrijwilligersgebied kan worden behaald.
 • Een aansprekende prestatie van sporter of vrijwilliger op regionaal, landelijk of internationaal niveau. Dit hoeft niet per se een kampioenschap te zijn.
 • De criteria waaraan de sporter of vrijwilliger moet voldoen is dat hij of zij jonger is dan 18 jaar
 • Is woonachtig  is in Leidschendam-Voorburg en/of lid is van een vereniging uit Leidschendam-Voorburg.
 • Ook sporters die zich in de tijden van covid-19 op een bijzondere manier hebben ingezet voor de sport in het algemeen of voor een vereniging/club kunnen worden voorgedragen.

Onbeperkte topper van het jaar

 • De onbeperkte topper van het jaar is een overkoepelende prijs voor sporters en vrijwilligers met een beperking.
 • Aansprekende sportprestatie van een persoon op regionaal, landelijk of internationaal niveau en woonachtig in Leidschendam-Voorburg
  of
  hij/zij draagt zijn of haar steentje bij voor de gemeenschap in Leidschendam-Voorburg en zet zich vrijwillig in voor een maatschappelijke organisatie in Leidschendam-Voorburg.

Vrijwilligersprijs individu (> 25 jaar)

 • De vrijwilliger verricht het vrijwilligerswerk in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald (wel eventueel een vrijwilligersvergoeding) ten behoeve van anderen of de samenleving (stad, wijk, buurt, straat) binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.
 • Het gaat om de impact van de inzet van de vrijwilliger, niet om de hoeveelheid tijd die iemand er aan besteedt.
 • De kandidaat was in 2020 minimaal 6 maanden actief als vrijwilliger.
 • Ook vrijwilligers die zich in de tijden van covid-19 op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving in Leidschendam-Voorburg kunnen worden voorgedragen.

Vrijwilligersprijs jonge vrijwilliger (tot 25 jaar)

 • De vrijwilliger verricht het vrijwilligerswerk in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald (wel eventueel een vrijwilligersvergoeding) ten behoeve van anderen of de samenleving (stad, wijk, buurt, straat) binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.
 • Het gaat om de impact van de inzet van de vrijwilliger, niet om de hoeveelheid tijd die iemand er aan besteedt.
 • De vrijwilliger is jonger dan 25 jaar en was in 2020 minimaal 6 maanden actief als vrijwilliger. 
 • Ook vrijwilligers die zich in de tijden van covid-19 op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving in Leidschendam-Voorburg kunnen worden voorgedragen.

Vrijwilligersorganisatie

 • Alleen organisaties, initiatieven en projecten die een bijdrage leveren aan het collectief belang van de inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg, mogen meedingen.
 • Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald (wel eventueel een vrijwilligersvergoeding) wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving (stad, wijk, buurt, straat).
 • Alleen organisaties waarvan vrijwilligers de drijvende kracht(en) zijn, komen in aanmerking voor de prijs.
 • De organisatie is actief in 2020 en heeft een zekere mate van continuïteit getoond.

De onbeperkte topper van het jaar 

 • De onbeperkte topper van het jaar is een overkoepelende prijs voor sporters en / of  vrijwilligers met een beperking.
 • Aansprekende sportprestatie van een persoon op regionaal, landelijk of internationaal niveau en woonachtig in Leidschendam-Voorburg
  of
  hij/zij draagt zijn of haar steentje bij voor de gemeenschap in Leidschendam-Voorburg en zet zich vrijwillig in voor een maatschappelijke organisatie in Leidschendam-Voorburg.

Algemene spelregels Vliet Awards voor alle categorieën

 1. Kandidaten, teams of (vrijwilligers)organisaties kunnen zichzelf voordragen of worden voorgedragen door anderen.
 2. Kandidaten kunnen maar één keer aangemeld worden.
 3. Inzendingen zijn alleen geldig als het deelnameformulier volledig is ingevuld en op tijd is ingeleverd.
 4. De jury nomineert per categorie minimaal 3 kandidaten, vervolgens kan er door het publiek gestemd worden.
 5. De uitslag wordt tijdens de prijsuitreiking bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 6. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de juryvoorzitter. Het besluit van de voorzitter is niet voor beroep vatbaar.
 7. Deelnemers geven toestemming tot verwerking van (persoons)gegevens in verband met deelname aan de Vliet Awards 2020. Deze persoonsgegevens mogen worden opgenomen in het gegevensbestand dat dient voor de Vliet Awards 2020, dat vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zal worden behandeld. Het bestand wordt gedeeld met de gemeente Leidschendam-Voorburg, S&W, Vrijwilligerspunt en met de jury, alleen ten behoeve van de uitvoering van de Vliet Awards 2020. De gegevens worden een half jaar bewaard.
 8. Bij nominatie wordt er met de kandidaat contact opgenomen welke informatie ten behoeve van de publieksstemming gedeeld wordt.