Criteria per categorieën en algemene spelregels Vliet Awards

Sporter | Sportteam | Sporttalent | Onbeperkte topper

De aanmeldingen voor 2021 zijn gesloten

Voor deze categorie gelden de volgende voorwaarden:

Sporter van het jaar

 • De sporter van het jaar is ouder zijn dan 18 jaar.
 • Woonachtig en/of is lid van een vereniging uit Leidschendam-Voorburg
 • De sporter heeft een aansprekende prestatie op regionaal, landelijk of internationaal niveau bereikt. Dit hoeft niet per se een kampioenschap te zijn, maar het deel uitmaken van een selectie(team) kan meewegen bij de aanmelding van kandidaten.

Sportteam van het jaar

 • Het team moet voldoen is dat de teamleden lid zijn van een vereniging uit Leidschendam-Voorburg.
 • Het team heeft een aansprekende prestatie op regionaal, landelijk of internationaal niveau behaald. Dit hoeft niet per se een kampioenschap te zijn, maar een bijzondere sportprestatie als team kan meewegen bij de aanmelding van kandidaten.

Sporttalent van het jaar

 • Het talent van het jaar is jonger dan 18 jaar.
 • Het sporttalent heeft een aansprekende prestatie behaald op regionaal, landelijk of internationaal niveau. Dit hoeft niet per se een kampioenschap te zijn.
 • Is woonachtig in Leidschendam-Voorburg en/of lid is van een vereniging uit Leidschendam-Voorburg.

Onbeperkte topper

 • De onbeperkte topper van het jaar is een overkoepelende prijs die zowel op het gebied van sport als op het vrijwilligersgebied kan worden behaald.
 • De kandidaat heeft een aansprekende sportprestatie behaald voor sporten met een beperking op regionaal, landelijk of internationaal niveau en  is woonachtig in Leidschendam-Voorburg. Of de kandidaat zet zich vrijwillig in voor een maatschappelijke organisatie in Leidschendam-Voorburg.

De jury nomineert minimaal 3 personen, daarna kan het publiek stemmen op de genomineerden.

Aan de prijs zijn enkele spelregels verbonden.

Vrijwilliger | Jonge vrijwilliger | Vrijwilligersorganisatie | Onbeperkte topper

De aanmeldingen voor 2021 zijn gesloten

Voor deze categorie gelden de volgende voorwaarden:

Vrijwilligersprijs individu (> 25 jaar)

 • De vrijwilliger verricht het vrijwilligerswerk in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald (wel eventueel een vrijwilligersvergoeding) ten behoeve van anderen of de samenleving (stad, wijk, buurt, straat) binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.
 • Het gaat om de impact van de inzet van de vrijwilliger, niet om de hoeveelheid tijd die iemand er aan besteedt.
 • De kandidaat was in 2021 minimaal 6 maanden actief als vrijwilliger.

Vrijwilligersprijs jonge vrijwilliger (tot 25 jaar)

 • De vrijwilliger verricht het vrijwilligerswerk in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald (wel eventueel een vrijwilligersvergoeding) ten behoeve van anderen of de samenleving (stad, wijk, buurt, straat) binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.
 • Het gaat om de impact van de inzet van de vrijwilliger, niet om de hoeveelheid tijd die iemand er aan besteedt.
 • De vrijwilliger is jonger dan 25 jaar en was in 2021 minimaal 6 maanden actief als vrijwilliger. 

Vrijwilligersorganisatie

 • Alleen organisaties, initiatieven en projecten die een bijdrage leveren aan het collectief belang van de inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg, mogen meedingen.
 • Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald (wel eventueel een vrijwilligersvergoeding) wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving (stad, wijk, buurt, straat).
 • Alleen organisaties waarvan vrijwilligers de drijvende kracht(en) zijn, komen in aanmerking voor de prijs.
 • De organisatie is actief in 2021 en heeft een zekere mate van continuïteit getoond.

De onbeperkte topper van het jaar 

 • De onbeperkte topper van het jaar is een overkoepelende prijs die zowel op het gebied van sport als op het vrijwilligersgebied kan worden behaald.
 • De kandidaat heeft een aansprekende sportprestatie behaald voor sporten met een beperking op regionaal, landelijk of internationaal niveau en  is woonachtig in Leidschendam-Voorburg. Of de kandidaat zet zich vrijwillig in voor een maatschappelijke organisatie in Leidschendam-Voorburg.

De jury nomineert minimaal 3 personen, daarna kan het publiek stemmen op de genomineerden.

Aan de prijs zijn enkele spelregels verbonden.

Algemene spelregels Vliet Awards voor alle categorieën

 1. Kandidaten, teams of (vrijwilligers)organisaties kunnen zichzelf voordragen of worden voorgedragen door anderen.
 2. Kandidaten kunnen maar één keer aangemeld worden.
 3. Inzendingen zijn alleen geldig als het deelnameformulier volledig is ingevuld en op tijd is ingeleverd.
 4. De jury nomineert per categorie minimaal 3 kandidaten, vervolgens kan er door het publiek gestemd worden.
 5. De uitslag wordt tijdens de prijsuitreiking bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 6. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de juryvoorzitter. Het besluit van de voorzitter is niet voor beroep vatbaar.
 7. Deelnemers geven toestemming tot verwerking van (persoons)gegevens in verband met deelname aan de Vliet Awards 2021. Deze persoonsgegevens mogen worden opgenomen in het gegevensbestand dat dient voor de Vliet Awards 2021, dat vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zal worden behandeld. Het bestand wordt gedeeld met de gemeente Leidschendam-Voorburg, S&W, LVvoorElkaar en met de jury, alleen ten behoeve van de uitvoering van de Vliet Awards 2021. De gegevens worden een half jaar bewaard.
 8. Bij nominatie wordt er met de kandidaat contact opgenomen welke informatie ten behoeve van de publieksstemming gedeeld wordt.