Vrijwilliger | Jonge vrijwilliger | Vrijwilligersorganisatie | Onbeperkte topper

Bedankt dat je iemand gaat aandragen voor de Vliet Awards vrijwilligersprijzen.

Voor deze categorie gelden de volgende voorwaarden:

Vrijwilligersprijs individu (> 25 jaar)

 • De vrijwilliger verricht het vrijwilligerswerk in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald (wel eventueel een vrijwilligersvergoeding) ten behoeve van anderen of de samenleving (stad, wijk, buurt, straat) binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.
 • Het gaat om de impact van de inzet van de vrijwilliger, niet om de hoeveelheid tijd die iemand er aan besteedt.
 • De kandidaat was in 2021 minimaal 6 maanden actief als vrijwilliger.

Vrijwilligersprijs jonge vrijwilliger (tot 25 jaar)

 • De vrijwilliger verricht het vrijwilligerswerk in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald (wel eventueel een vrijwilligersvergoeding) ten behoeve van anderen of de samenleving (stad, wijk, buurt, straat) binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.
 • Het gaat om de impact van de inzet van de vrijwilliger, niet om de hoeveelheid tijd die iemand er aan besteedt.
 • De vrijwilliger is jonger dan 25 jaar en was in 2021 minimaal 6 maanden actief als vrijwilliger. 

Vrijwilligersorganisatie

 • Alleen organisaties, initiatieven en projecten die een bijdrage leveren aan het collectief belang van de inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg, mogen meedingen.
 • Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald (wel eventueel een vrijwilligersvergoeding) wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving (stad, wijk, buurt, straat).
 • Alleen organisaties waarvan vrijwilligers de drijvende kracht(en) zijn, komen in aanmerking voor de prijs.
 • De organisatie is actief in 2021 en heeft een zekere mate van continuïteit getoond.

De onbeperkte topper van het jaar 

 • De onbeperkte topper van het jaar is een overkoepelende prijs die zowel op het gebied van sport als op het vrijwilligersgebied kan worden behaald.
 • De kandidaat heeft een aansprekende sportprestatie behaald voor sporten met een beperking op regionaal, landelijk of internationaal niveau en  is woonachtig in Leidschendam-Voorburg. Of de kandidaat zet zich vrijwillig in voor een maatschappelijke organisatie in Leidschendam-Voorburg.

De jury nomineert minimaal 3 personen, daarna kan het publiek stemmen op de genomineerden.

Aan de prijs zijn enkele spelregels verbonden.

Wie wil je voordragen?
Wat is de functie van de vrijwilliger of wat doet de vrijwilligersorganisatie?
Beschrijf kort en krachtig (max. 100 woorden) waarom deze kandidaat de prijs verdient.
Hierbij geef je toestemming tot het verwerken van jouw (persoons)gegevens ivm deelname aan de Vliet Awards 2021. Deze gegevens mogen worden opgenomen in het gegevensbestand van de Vliet Awards, dat vertrouwelijk en conform de AVG zal worden behandeld. Het bestand wordt gedeeld met de gemeente Leidschendam-Voorburg, S&W, LVvoorElkaar en met de jury, alleen ten behoeve van de uitvoering van de Vliet Awards 2021. De gegevens worden een half jaar bewaard.
In verband met de privacy moet de kandidaat akkoord zijn dat jij hem/haar opgeeft voor deze prijs en de persoonlijke gegevens met ons deelt. Bij nominatie wordt er met de kandidaat contact opgenomen over welke informatie gedeeld wordt tbv publieksstemming.