Vrijwilliger | Jonge vrijwilliger | Vrijwilligersorganisatie | Onbeperkte topper

Bedankt dat je iemand gaat aandragen voor de Vliet Awards vrijwilligersprijzen.

Voor deze categorie gelden de volgende voorwaarden:

Vrijwilligersprijs individu (> 25 jaar)

 • De vrijwilliger verricht het vrijwilligerswerk in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald (wel eventueel een vrijwilligersvergoeding) ten behoeve van anderen of de samenleving (stad, wijk, buurt, straat) binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.
 • Het gaat om de impact van de inzet van de vrijwilliger, niet om de hoeveelheid tijd die iemand er aan besteedt.
 • De kandidaat was in 2021 minimaal 6 maanden actief als vrijwilliger.

Vrijwilligersprijs jonge vrijwilliger (tot 25 jaar)

 • De vrijwilliger verricht het vrijwilligerswerk in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald (wel eventueel een vrijwilligersvergoeding) ten behoeve van anderen of de samenleving (stad, wijk, buurt, straat) binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.
 • Het gaat om de impact van de inzet van de vrijwilliger, niet om de hoeveelheid tijd die iemand er aan besteedt.
 • De vrijwilliger is jonger dan 25 jaar en was in 2021 minimaal 6 maanden actief als vrijwilliger. 

Vrijwilligersorganisatie

 • Alleen organisaties, initiatieven en projecten die een bijdrage leveren aan het collectief belang van de inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg, mogen meedingen.
 • Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald (wel eventueel een vrijwilligersvergoeding) wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving (stad, wijk, buurt, straat).
 • Alleen organisaties waarvan vrijwilligers de drijvende kracht(en) zijn, komen in aanmerking voor de prijs.
 • De organisatie is actief in 2021 en heeft een zekere mate van continuïteit getoond.

De onbeperkte topper van het jaar 

 • De onbeperkte topper van het jaar is een overkoepelende prijs die zowel op het gebied van sport als op het vrijwilligersgebied kan worden behaald.
 • De kandidaat heeft een aansprekende sportprestatie behaald voor sporten met een beperking op regionaal, landelijk of internationaal niveau en  is woonachtig in Leidschendam-Voorburg. Of de kandidaat zet zich vrijwillig in voor een maatschappelijke organisatie in Leidschendam-Voorburg.

De jury nomineert minimaal 3 personen, daarna kan het publiek stemmen op de genomineerden.

Aan de prijs zijn enkele spelregels verbonden.

U kunt momenteel geen kandidaten meer voordragen